Pro zájemce

Zájemci se mohou dotázat telefonicky na čísle +420 739 766 706,
nebo emailem kancelar@domovveznice.cz a nebo vyplněním formuláře níže.

Rádi odpovíme jakékoli vaše dotazy týkající se nabízených služeb.

Můžete si také vytisknout a zaslat nám Žádost o poskytnutí sociální služby (Přejít k dokumentům)

Nabízíme následující služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravo-vání,
2. dovoz nebo donáška jídla,
3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po ma-lování,
3. donáška vody,
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
5. běžné nákupy a pochůzky,
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřej-né moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Fakultativní úkony:

1) Praní prádla
a) Pronájem pračky
b) Pronájem sušičky
2) Saunování v infrasauně
3) Masáže
a) v masážním křesle
b) v masážní vaně
4) Fitcentrum
5) Pedikúra
6) Jídlonosiče
a) pronájem
b) údržba – mytí
7) Tisk průběžného vyúčtování
8) Použití automobilu DPS