Pečovatelské služby

Věříme, že každá osoba je nejspokojenější ve svém přirozeném prostředí – bytu, domu, kde tráví svůj osobní čas. S přibývajícími léty se však stává starost o vlastní domácnost a základní osobní úkony čím dál složitější. Proto jsme založili pečovatelské služby Domova Věžnice z.ú. a jejím posláním je podporovat a pomáhat udržovat soběstačnost uživatelů, kteří potřebují pomoc druhé osoby a umožnit jim tímto setrvat v domácím, přirozeném prostředí co možná nejdéle. Služba je poskytována jak v Domově Věžnice, č.p. 128, ale také v rámci domácností ve vesnicích Brzkov, Šachotín, Šlapanov, Smilov, Pozovice, Kamenná, Nové Dvory.

Domově Věžnice, z.ú poskytuje pečovatelskou službu na základě rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina, odbor sociálních věcí ( Registrace). Služba je poskytována v pracovní dny v době od 8:00 – 14:00, případně i mimo tuto dobu dle předchozí telefonické dohody.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři nad 65 let a osoby se zdravotním postižením od 27 let. Cílem je podpořit život seniorů v rámci svého prostředí a pomoci jim lépe zvládnout běžné činnosti.

Zásady poskytovaných služeb

  • Respektujeme práva a důstojnost uživatelů
  • Přistupujeme individuálně ke každému uživatelů
  • Respektujeme zvyklosti našich uživatelů
  • Podporujeme vztah uživatelů s rodinou
  • Jsme diskrétní