Pečovatelské služby

Věříme, že každá osoba je nejspokojenější ve svém přirozeném prostředí – bytu, domu, kde tráví svůj osobní čas. S přibývajícími léty se však stává starost o vlastní domácnost a základní osobní úkony čím dál složitější. Proto jsme založili pečovatelské služby Domova Věžnice z.ú. a jejím posláním je podporovat a pomáhat udržovat soběstačnost uživatelů, kteří potřebují pomoc druhé osoby a umožnit jim tímto setrvat v domácím, přirozeném prostředí co možná nejdéle. Služba je poskytována jak v Domově Věžnice, č.p. 128, ale také v rámci domácností ve vesnicích Brzkov, Šachotín, Šlapanov, Smilov, Pozovice, Kamenná, Nové Dvory.

Domově Věžnice, z.ú poskytuje pečovatelskou službu na základě rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina, odbor sociálních věcí ( Registrace). Služba je poskytována v pracovní dny v době od 8:00 – 14:00, případně i mimo tuto dobu dle předchozí telefonické dohody.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři nad 65 let a osoby se zdravotním postižením od 27 let. Cílem je podpořit život seniorů v rámci svého prostředí a pomoci jim lépe zvládnout běžné činnosti.

Zásady poskytovaných služeb

 • Respektujeme práva a důstojnost uživatelů
 • Přistupujeme individuálně ke každému uživatelů
 • Respektujeme zvyklosti našich uživatelů
 • Podporujeme vztah uživatelů s rodinou
 • Jsme diskrétní

Projekt: VOZIDLO PRO TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU

stručný popis projektu: Tímto projektem bude prováděna Pečovatelská služba v souladu s Rozhodnutím KÚ Kraje Vysočina v obcích Věžnice, Brzkov, Šachotín, Šlapanov, Smilov, Pozovice, Kamenná a Nové Dvory, které se nachází v oblasti spadající pod MAS Českomoravské pomezí.

jeho cíle: Tímto projektem budou vyřešeny problémy:

 • přeprava osob se sníženou pohyblivostí
 • rychlejší a kvalitnější dovoz jídel klientům
 • navýšení poskytovaných služeb

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, dospělí ve věku 27 až 64 roků, zejména osoby se sníženou pohyblivostí, kteří nezvládají samostatně péči o domácnost a tím pádem nedokážou žít ve stávajícím přirozeném prostředí. Další skupinou jsou mladší senioři ve věku 65 až 80 roků, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, případně osoby s chronickým nebo dlouhodobým onemocněním a třetí skupinou jsou senioři starší 80 roků, kteří jsou také v ohrožení sociálním vyloučením, trpící chronickým nebo dlouhodobým onemocněním a hlavně vzhledem k věku osoby se sníženou pohyblivostí případně osoby vyžadující přepravu na invalidním vozíku.

výsledky: Ekonomický přínos, snížení nákladů v přepočtu na jednoho klienta, rozšíření možností a škály poskytovaných služeb.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z:

 • Evropské unie
 • Evropského fondu pro regionální rozvoj,
 • Integrovaného regionálního operačního programu
 • 5. výzvy MAS Českomoravské pomezí IROP Rozvoj sociálních služeb a komunitních center