GDPR a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

2. Všichni zaměstnanci Poskytovatele dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou povinni zachovávat mlčenlivost.